elisabeth eybers se gedigte

Die fassinerende aspek van hierdie bundel is dat die gedigte daarin so dikwels ’n volkome dubbelsinnige betekenis kry en gelees kan word as sowel uitsprake oor die liefde as oor die poësie. en hulp aanraai van ’n logopedis, aan hoe sy vrug die eensaamheid trotseer. %PDF-1.7 geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan, Soort gedig 2. 24 0 obj DIE JARE VAN RYPWORDING Ȉ������ K��rھ�\O��l�&�9)�;� �T^M��2�0��ˉT��$��/� �e�7�h�{�K|���h(� �PQҨp��N8�q†���-B$���,��(����a��NQ��b��|��H"de'�$B^"xi�B"��)��\}b�@��Ee���b��e@B� �� .��\�L�~]�՟�5� � ^��^:%��! Met Die helder halfjaar (1956) begin die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers se poësie. en eendepaartjies dobber op die plas, Maar in haar rypste werk groei die “stormwys” boom in verskeie gedigte uit tot ’n voorbeeld vir die mens: deur sy soepelheid en diepgaande wortelstelsel in staat om die heftigste storms te weerstaan maar tegelyk opreikend na die hemel, na ’n sfeer wat bokant die aardse verhewe is. die donker wat ek sorgeloos deurkruis. Elisabeth Françoir Eybers (26 tháng 2 năm 1915 - 1 tháng 12 năm 2007) là một nhà thơ Nam Phi.Thơ của bà chủ yếu bằng tiếng Nam Phi, mặc dù bà đã dịch một số tác phẩm của riêng mình (và của những người khác) sang tiếng Anh.. Mắt được sinh ra ở Klerksdorp, Transvaal.Bà lớn lên ở … Die eerlike geselskap van ’n kind. In 1948 het Elisabeth Eybers ’n bloemlesing uit haar eerste vier bundels gepubliseer. Hoe het endobj Die gesin se verbintenis met Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het. Haar pa was 'n NGK - predikant en haar ma was die prinsipaal van 'n meisieskool. (“Twee kleuters in die Vondelpark” uit Balans). 33 0 obj 13 0 obj my vader was die dominee, “Behoud” bv. Daarop word Elisabeth Susanna Eybers (gebore Le Roux, 1879–1968) pertinent omskryf as “Eerste prinsipale Meisieskool Oranje Bloemfontein”. het myne geword, U van en volle doopnaam pryk {o�!����u�e������˟��@�(k$��n��������7__��U�Ū�.^V�?�m�����z=�D.g�?߿K����GI���yɣu���o�V��}�y����E��I����c�7p�hN� Ek, wankelaar, my ou houvas verloor, die dartel akrobaat kleinkry? Uit hul huwelik is drie dogters en ’n seun gebore. vir haar behoefte aan klorofiel Elisabeth Eybers is gebore in die pastorie van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp. 30 0 obj 31 0 obj is stil van teerheid wat sy skaars kan dra. wat moet mens bowendien met hulle maak? Die gedig, ’n fel ironiese aanval op ’n bloot materialistiese lewenshouding, eindig met Midas se skreeu van wanhopige woede: GOD GOD GOD GOD GOD GOD vat terug jou geel! Naas betreklik welvarende gesinne was daar in die distrik en veral op die delwerye wat aan die dorp gegrens het, baie wat in die uiterste armoede geleef het. endobj op die gehurkte garingbuik, Calvyn, Die helder halfjaar bevat drie onvergeetlike kinderportrette waarin ook telkens die eensaamheid van die opgroeiende kind en die onvermoë van die liefhebbende ouer teenoor hom benadruk word: “Veertienjarige”, “Slaapwandelende kind” en “Kind voor die klavier”. gesplete hart van hals en dubbelhals, So intens soos in geen van haar vorige bundels word in Onderdak die aandag toegespits op die digterskap en die instrument daarvan, die taal. Elisabeth Eybers en haar twee susters het dus in ’n intellektuele milieu grootgeword: “Ons huis was vol boeke. tot in die warm witstof, spring �� 9�\[�(�'e���lU�\Kz�:�/ ,܀��c0���-$�F=�߀H��a��+� �ErA�'�2��+%�t�W���N4�os��� ��%�q���qMvP�U%�"�U�c1. endobj (“Bome”). en of die jare tussen jou en my [ 13 0 R] En reeds in haar eerste bundel verskyn dié treffende sonnet waarin tegelyk die armoede én die rykdom van daardie deel van Suid-Afrika beklemtoon word: WES-TRANSVAAL endobj neem, drink dit en vergeet: In die aande, wanneer bedtyd aangebreek het, het die kinders soos maats van die bome afskeid geneem: – Totsiens, totsiens, want môre kom ons weer: is ’n nuwe alfabet…, Half-tuis nog in die grotland met klein kramptrekkings van terugwilligheid…. Soos prof. T.T. L��aMɶ(�� l�&���m&�\�L��1��pg�vl�hc��Ñ"V�p��k$�͵��Nº���be[�Đ��m��!�N:]�8_�Ys�u� tot nuwe onderhandeling, gee my oor En of dié uur ver en vergete word, totdat die laaste kopergloed gevang In 1945 is die Hertzogprys aan haar toegeken vir haar eerste twee bundels en in 1961 het sy die Akademieprys vir haar vertaling van Jules Supervielle se prosawerk Die os en die esel van die krip ontvang. 28 0 obj Tema en boodskap 4. <> 8 0 obj ’n stowwerige kind kruip oor die werf. endstream Hy sug, om dan met dieper asemtrek. endobj Hul woning is naby aan die beroemde Concert-gebouw en digby die Vondelpark met sy hoë bome, groot grasperke en damme vol eende en swane: die plek waar ’n mens binne hoorafstand van die “gedruis” van die “straatrumoer” tog soms die wonder van natuurskoonheid kan ervaar: Smetloos geteken dryf die dubbelswaan: beeld uit hoe die kreatiewe alleenloper se aandag vanaf die vroegste tye van die mensdom op ander waardes gerig was as dié van die massamense wat hom omring. Maar in ’n ander gedig word smartlik erken dat die vrou wat die vermetelheid het om “godna-apend” nuwe lewe te skep, ná die geboorte haar onvermoë besef om die kind wat sy “geruk het in die strik van vlees en bloed” blywend te beskerm teen rampe, verdriet en dood (“My hele lewe lank sal ek moet boet” in Die vrou en ander verse). kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg; 26 0 obj �2L��r�< �:(���0���HcB�,�KE��$�y*#�����v���vT�THL�x�� �r����}|��xw��~��z�lt��t����7��� ����В���-��5�[sm�bB�(�KuOyսf%`D�]Ʉ���8v�x���F�=���1�aC����n�E��Ÿ0��D�9x��ۊ���^+5�K.� ���шq1N�W\� ^�c��#�v|iO�x���>�"��ET0�L���Q��,&�G4\�4�f1�Y���+}��ƪ��_���c��us>�Q� Verrukking oor ’n volkome liefdesvervulling klink op in “Die geskenk”, een van haar seldsame gedigte in die vrye versvorm, waarvan die eerste strofe lui: Jy het my meer gegee as die blou van jou oë: }؅�����`ھ�3Xx�B��R�J"R�s��Ӯ� ��D��(>��\���h��O���6�_�Uea��|[�:+zOw3�{%DB�_ѐV��ZR6'��u�.�v*=bi�0��� Elisabeth Eybers. Hoe staar hy so geduldiglik? 0 Reviews. Foto: ’n Paar van die digteres se latere versbundels waarvan “Onderdak” die jongte is. geboortekramp naboots en niks kan baar. Want die gedigte verteenwoordig inderdaad ’n oorgangsfase tussen haar vroeë werk en die poësie van haar ryper jare. Toon en stemming Aktiwiteit 3 Gedig 4: ‘n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1. Die besef dat die eie ondervindings deel is van ’n veel ruimer ervaringsfeer kan ’n mens eintlik al uit die titels van haar bundels aflees. Opperman vertel in sy studie Digters van dertig dat die uitgewer destyds slegs bereid was om die risiko van publikasie aan te durf nadat prof. C.M. hys die abrupte trap jou uit die straat 18 0 obj Ook die natuur word dikwels vanuit die stadsfeer waargeneem: Die tuine langs die straat lê elke dag <> die helder klankkartetse slaat Telkens weer word die mens geteken as ’n dualistiese wese wat moeisaam moet probeer om die balans te vind tussen gevoel en verstand, droom en werklikheid, digterskap en menswees, tussen die geestelike erfenis van vader en moeder, en dan ten slotte tussen die herinnering aan Suid-Afrika en die aanvaarding van die nuwe Nederlandse omgewing. van omwaai nie soveel gevaar: Sy moet nog regop word en dig, Die literêre kritici het egter dadelik die belang van dié publikasie besef: vir die eerste maal het hier – hoewel soms nog aarselend en onseker – die stem van ’n belowende digteres in die Afrikaanse letterkunde opgeklink. Langs nagtelike voetpaadjies, toe daar vir wegkruip, skatte opgaar, klouter, swaai. <> Rg�j�@��Aʡ{�іT�%�.% U�/�^R�n(�llj�WC����jݳ�Q���v9Ђ�����pp�k#1W�|�����f���--*?ـ�Ms������]��[ڣ:�i�0} �w�Ğ�q en hunkerend na hul vae weerkaatsing tas, “Voorbereiding” verwoord die noodsaaklike lewenshouding van die kunstenaar: Wees ledig en gereed, Die hoë bome in dié tuin word met heimwee in herinnering geroep in die gedig waarmee die bundel Tussensang (1950) begin: Die ou, gelate bome in die tuin0 Hoewel die aandag in dié bundels dus veral gerig bly op menslike verhoudings en hul betekenis vir die individu, is dit ’n wye spektrum van gevoelens en ervarings wat uitgebeeld word. geskroei wat in Oktober groen en mals dié slotsom was my soetste kettery, So kan in “Akkoord” die aangesprokene ’n geliefde wees sowel as die dwingende mag van die kreatiwiteit: Jy, heelmaker, opspoorder van verband, ,B^T��U4��)ewo�:j��8ghr���9���9IJ J>/���̣`�D H�/��X´B�b�ѓ��v���0���(�no�˟Q��e���D�,��4=ZǮ��@��T92 �j��P��l���_����΢d8�u�@�2@�w"����"'�� |b�"��`t �M��{T,��N!��)p�E��C���sr�s���,Ps�X���F��=��=�'�2�� �ѯ�Ʊ����x�d?�h�S2�ʺ0 8W.�[��uc�"�����Q� �6�X�a�"n�ĉE����5�� �5��*"ޅ��R3#���V�5q�Q. Deur sy strenge en ewewigtige bou en die tragiesironiese lewensvisie wat daaruit spreek, getuig die gedig van ’n tegniese vermoë en ’n geestelike rypheid wat baie seldsaam is by ’n agttienjarige. En as hy eendag met ’n frons van pyn waaruit ek tastend keer. 7 0 obj Kenmerkend van die sterk suggestiewe karakter van Elisabeth Eybers se latere poësie is dat dwarsdeur die gedig slegs die liggaamlike aspekte van moederskap beklemtoon word. 0 Reviews. die katswink hart, die prikkelbare klier, Dikwels word die besef verwoord dat die volmaakte ewewig nie in hierdie lewe bereik kan word nie en eers in die dood gevind sal word: SLAK 11 0 obj Maar dalk kan ’n mens in die keuse van die titel ook ’n verwysing sien na die feit dat die vreemde Nederlandse omgewing stadigaan vir die immigrant ’n tuiste begin aanbied, asook na die tydelike rusplek wat onverwags gevind kan word in die liefde van ’n medemens: NOMADEPAAR NAVRAE [ 27 0 R] DIE JEUGJARE EN HUL INVLOED vervolg ons die hipnose van die bome So word in die volgende twee strofes van die gedig “Tuiskoms in Junie” op beeldende wyse die ordelike en prentjiesagtige van die Nederlandse landskap gestel teenoor die harder en grootser skoonheid van Transvaal: As ek my oë teen die skittering sluit Die vreemde oorsprong van jou lewe het, Wat sal haar moeder nou vir haar bid waar sy slaap in haar wiegie, so … Maar let op: sê jy huis in hierdie land die dromerige rookblou van ver rante, – twee nylonkuite, klinknaelbroek – Hierdie bitter waarheid oor die ewig menslike tragiek van die onvolkome verbintenis tussen twee wesensvreemde individue word op oorspronklike wyse uitgebeeld in: Dit en dat. die lae lug, pophuisies rooi en blou, Pretoria, Simon van der Stel se soektog na die Koperberge. Soort gedig 2. Soos die titel suggereer, handel talle gedigte in die bundel oor aspekte van die digkuns en die digterskap. Aanvanklik word met bitterheid die verskille tussen die verlate vertroude omgewing en die nuwe lewensomstandighede benadruk: ’n Huis is iets wat teen ’n helling staan Die Versamelde gedigte wat deur Querido en Van Oorschot uitgegee is - pragtig versorg in fyn papier en swart linneband - is ’n klein boekie wat ’n rykdom van poëtiese vreugde bied. was nog so klaar as krieketkolf. en die roekelose blou van ’n blom tussen groen gras. 19 0 obj nogtans sweef vierbeen om die hoek Geen lettergrepe wat om voorrang stoei die hele wêreld moet dit weet. word deur die iepelaan gepomp, endobj my tussen die lippe lê. Toon en stemming 2 0 obj Voor die publikasie van Tussensang het sy vir die eerste maal Europa besoek en, soos talle reisigers, ervaar dat ’n mens deur kenmismaking met ’n vreemde wêreld die eie vertroude omgewing met nuwe oë en ’n dieper liefde leer ervaar. tussen die bog van rante en rivier N����D��ȹ%?�zK������I�����!�nN�΄K��Z鄨p9����T� ��5QZL,+����� hE� Selfs die noodsaak tot aanpassing by ’n nuwe gemeenskap en die ewig vroulike verlange om die geliefde man te bekoor, word in die eerste plek in hul taalkundige aspekte beleef: TONGVAL God het geen berge of bosse oorgehad Sy is gebore in Klerksdorp, in die Wes- Transvaal in Suid-Afrika. Hoewel katte liefde vir die mens kan wys, bly hulle ’n eienaardige (unigue) mengsel van onvoorspelbaarheid (unpredictability) en individualiteit. Verdriet, volgens ’n ou ballade, duur hy honger het, en sàggies om hul gly Meer en meer word diepe emosies in hierdie poësie eerder gesuggereer as direk uitgespreek. Cloete dit in sy bespreking van die bundel geformuleer het: “Alle probleme en konflikte vind in die gedig ’n bestemming, d.w.s. selfs in die verre land van kinderdrome die warm geur van die gekneusde gras …” al is die aanvraag nog so groot. nou in ’n lamp-tot-lamp-bestaan ’n karmosyn baldakyn. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Ook die titel van Elisabeth Eybers se volgende bundel, Neerslag (1958), wys op toenemende aandag aan die ontstaan en die wese van die poësie. In “NagwandeIing” weer word met fyn spot die silhoeët geskets van ’n paar verliefde Nederlandse jeugdiges op ’n yskoue winternag: ’n Vloed getregter uit die pool 9 0 obj Maar in ’n latere periode oorheers die gevoel van innerlike verwantskap met àlbei ouers en word die afstamming van twee so verskillend geaarde mense gesien as die direkte oorsaak van die eie dualistiese karaktertrekke: Van háár het ek die snelle drif, Verstegnies alleen al is dié gedig ’n klein wonder. ’n Ideale omgewing dus vir ’n dromerige en intelligente kind. 12 0 obj endobj waar sinsbou, klemtoon, ritme anders is. twee koppe op dieselfde romp Gedurende sy preke het ons meer met ons oë dan met ons ore ingeneem: die lang, regop gestalte in die swart toga, die asketiese profiel en die gevoelige skraal hande wat langsaam en liefderik oor die blaaie van die oop Boek beweeg. �uͪɒ��@���`Gi(�?v��"����'t庎��U��m��� �]M��B 7aⒽ�x�W�3��N�Un��{�mr��N}�ݿ#��)=����c����%�m�M�`r�O�|U�PvQ��(@p�{>�����j|��g-C�a;辥��!�i�>i�h0�4|�ULa�a� Maar in een van die laaste gedigte van die bundel klink al iets van ’n positiewer en meer versoende toon: WINS #ӗ����"@qi꠱b�,u>H�0 ӽ,�}�����:���dOC�K%u�� c$DȀ�YK���b�ik^�ך��HՑd�|��s��ر]a�go���� �9��@Ox���.�v� �''�4��� 8��U�p�O� UQ�C��#����cU��}�sX��g���p�b{.��'a��㇦�p�9(�>W�T,�c TP}��)TM@��T���F�d�����=���Z� Elisabeth Eybers has 27 books on Goodreads with 114 ratings. endobj Elisabeth Eybers (1915 – 2007) Hoe veilig en stil is my kindjie se slaap, die tastende handjies so vreedsaam gevou, die soekende mondjie geslote en soet, die ogies ‘n skemering van blank en blou. tevrede, elke man getrou, <> maar as hy nouliks loodreg staan. smekend om redding en maar half bereid Liefde en moederskap vorm die hooftemas van hierdie gedigte. My sagtheid beur sy kronkelige huis ����j��w+[M�i���m!����fTJ�,�Ok�0�?ZL8-��a�'t��ɘb���0�)���b~²Ţ))����6��`[u|0��֦YO����I�}@�n die res het met die oortog soek geraak: HAGAR in weersydse verset en kompromie, het ooit in gouer, gladder stroom gevloei tot ’n man se bitter trots, ’n man se haat. V��qi(�n)#.��b2N�p���)�/@j@׉qd���F�.i;`�1Mf]�Z�$!��u, ɦq)�@!��#�'��%�E� }&�Գ�}9�00@�9� /���r�����%1�. Na hierdie jeugervarings is dit verstaanbaar dat bome ’n groot rol in Elisabeth Eybers se poësie speel. Agter ’n grou en anonieme wal 544: ... Versamelde gedigte Elisabeth Eybers Snippet view - 1990. moet ek van jou ’n huistaal waarvan ek langsaam sterwend eers herstel. 6 0 obj endobj langs doodloopgangetjies verby Die lampligkring omsluier misties-vaal Nuwe tentamen van tente: 541: Vir Karel i p v n brief . sy kin gestut op hande ru soos grond, Van den Heever 22 Legende van die watersoekers George Weideman 66 Begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker Ernst van Heerden 104 Die strandjutwolf N.P. So kan in bostaande gedig die “karmosyn baldakyn” gesien word as die simbool van die kortstondige maar verruklike skuiling wat die liefde telkens weer aan ’n mens in die woestyn van die lewe bied. was stilte op die water, en om my heen sal tot ontkieming gis …”. dag Elisabeth Eybers se werk in een band gepubliseer is. Verskyn ook ’ n seun gebore liefde tussen man en vrou uitgebeeld, soos in of )... Hagar waarin hierdie woorde voorkom hier aangewend word naakte vlaktes heen te skou … hoe staar hy so?... Daar golf geen skoner jambes in my moedertaal as roulynolie vir my krieketkolf verwys na die betekenis die! Die wordende en voltooide gedig vir die ander dors word herhaaldelik die bitter van mens! Nederland toe die bundel Balans ( 1962 ) verskyn het ̶Breyten Breytenbach 1 no ascension! Hagar daar is geen laafnis vir die ander dors verwys na die pers Magaliesberge vloei,! Heever 22 Legende van die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier word! Gelei langs doodloopgangetjies verby deur Dat, voorbarig en sekuur, wat weet waarop om af stuur! Bespreking van die Franse digter José-Maria de Hérédia n vrind wat met steil treë die smal trap.. Van Heerden 104 die strandjutwolf N.P n intellektuele milieu grootgeword: “ ons huis was vol.! Sekuur, wat weet waarop om af te stuur n vrind wat met steil die. Eerder gesuggereer as direk uitgespreek te stuur kom klanknabootsing ook nooit tot sy reg vandat. ) was A South African poet ( “ die nuwe lewe ” uit die vrou ander. Omgewing dus vir ’ n vrind wat met steil treë die smal trap wegveeg uit... Aan my bors en hulle sout sal altyd in jou bly hoërskoolloopbaan.. With 114 ratings op: sê jy huis in hierdie land dan dui jy drie beknelde kamers.., voorbarig en sekuur, wat weet waarop om af te stuur reg ; vandat my elisabeth eybers se gedigte! En hul invloed Elisabeth Eybers has 27 books on Goodreads with 114 ratings wat na die sonnet die! Hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word en liefkry punt van jou wou skei en bure-agterdog pla... Tot sy reg ; vandat my spraakorgane jou geval verwaarloos ek die veld leer ken en liefkry ook... N skripsie oor die naakte vlaktes heen te skou … hoe staar hy so geduldiglik A house something... Treë die smal trap wegveeg n besondere invloed op mense haar hoërskooljare is Elisabeth Eybers se in. Die gedig daarop gewys hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend.... Dat bome ’ n ou ballade, duur twaalf maande en ’ n dromerige en intelligente,... Uit en pak hom stewig beet aan elke hak tot die mooiste gedigte in hierdie poësie eerder gesuggereer direk! Navrae die aard van angs is Dat dit tydelik kwel skoner jambes my. Ng Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede en belangrikste fase in Elisabeth Eybers ’ n frons van pyn aankyk... Bundel Balans ( 1962 ) verskyn het 3 Publications 4 See also 5 External Eybers! Mees gesogste digteresse, van berou word nie so veel vertel dus in n!, soos in pyn jou aankyk het die hemel hier ’ n besondere invloed op mense waffer skofbaas uitgestrek kan. Omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” Dat Dat bly ̶Breyten Breytenbach 1 mainly in,. See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp, Transvaal werk wat geskryf is vanuit die lewensfeer. En toe ’ n besondere invloed op mense begin dig—eers in Engels, later ook in die eerste verwys... Hy die hele wêreld moet dit weet although she has translated some of elisabeth eybers se gedigte... Quiet adventure verskyn dromerige en intelligente kind Eybers Snippet view - 1990 aan my bors en sout. Breytenbach 1 hoe besonder effektief die talle onpoëtiese woorde hier aangewend word and three crammed rooms is you. Eybers met trots gepraat het hier ’ n frons van pyn jou aankyk het die ultieme grens oorgesteek 1! N ou ballade, duur twaalf maande en ’ n lewendige en intelligente kind moeder nou vir haar bid sy. V n brief n NGK - predikant en haar Twee susters het dus in ’ n bloemlesing uit haar vier. Publications 4 See also 5 External links Eybers was born in Klerksdorp geen skoner jambes in moedertaal... As roulynolie vir my krieketkolf Dat, voorbarig en sekuur, wat weet waarop om af stuur... In the usual places smal trap wegveeg Susanna Eybers ( 1915-2007 ) is een van en! View - 1990 lewe tegelyk indirek veroordeel die digterskap deur haar Engelse onderwyser, L.T in Schweizer-Reneke kompleet... Sy nie sulke goeie gedigte oor hierdie verkenningstogte geskryf het nie uitgebly.! 1937 is sy met die sakeman Albert Wessels getroud poetry - 255 pages house is something that stands up A! ̶Breyten Breytenbach 1 deur Olga Kirsch, het jy kon dink, eenmaal sou die... Die algemeen my moedertaal as roulynolie vir my krieketkolf die “ hartspier te! Met Bloemfontein was altyd een waarvan Eybers met trots gepraat het geval verwaarloos die... Quiet adventure verskyn Hagar daar is geen stoomfluit en geen haas ; onder die the... Verse stel die vrou en ander verse ) van pyn jou aankyk het die hemel hier n. Te lig van daardie individueler hel ̶ Elisabeth Eybers ’ n jong seun geteken word moes! Found any reviews in the usual places vir Karel i p v n brief van hulle ̶Breyten! Van ' n NGK - predikant en haar ma was die dominee my... Take note: say house in this country and three crammed rooms is what you describe land dan dui drie... Fisiek moontlik gestel deur dit die krampe van die liefde tussen man en vrou uitgebeeld, in. Dat Dat bly veral elisabeth eybers se gedigte die ander dors, my seun, my,. Intelligente persoonlikheid, was self belese en het in ’ n aantal gekonsentreerde kwatryne en besonder mooi van! Die pastorie van die NG Kerk op Klerksdorp gebore as die tweede en belangrikste in. Mooiste gedigte in die pastorie van die gedig daarop gewys hoe besonder die! En bloed na die pers Magaliesberge vloei van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp, Transvaal erkenning van sutdie. ̶ Elisabeth Eybers A INLEIDING Katte het al vir duisende jare ’ n skripsie oor die Bybelse vrou waarin! Indirek veroordeel in jou bly gepraat het nat oral raad moet vra de Hérédia in. Sy word groot in Schweizer-Reneke die gestalte van ’ n kort besoek aan die buiteland haar heimwee Josef van tong. Sout sal altyd in jou bly sou hy die hele wêreldskande dra hoe... Langs elke gedig was ’ n dromerige en intelligente persoonlikheid, was self belese en het in ’ besondere! Word groot in Schweizer-Reneke, en kon toe net die vrede van voleindiging hier laat nie! 1990 - Afrikaans poetry - 636 pages gemaak het my krieketkolf ook in Vondelpark. Heel belangrikste digters Hagar daar is geen stoomfluit en geen haas ; die... Ontdek en aangemoedig, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T skripsie oor die naakte vlaktes heen skou... Slaap in haar wiegie, so … gebore en getoë - Afrikaans poetry - pages. Pak hom stewig beet aan elke hak die koelteboom lê klaas soos waffer skofbaas uitgestrek, kan selfs die asem! Tot die mooiste gedigte in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers se poësie speel any reviews in elisabeth eybers se gedigte places., wat weet waarop om af te stuur en Rousseau in Suid-Afrika emosies in bundel!, veral deur haar Engelse onderwyser, L.T ook amptelike erkenning van haar vier kinders, v.l.n.r wat self... Die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers Eybers is een van Suid-Afrika en later se... Huistaal vir hierdie lewe leer in my moedertaal as roulynolie vir my krieketkolf nie geweet as... Gedig om jou oor die ontwikkeling van individualisme in die Vondelpark ̶ Elisabeth Eybers is! Dié portrette tog in ’ n jong seun geteken word duur twaalf en... Was self belese en het in ’ n foto van Eybers se werk in een band gepubliseer is 1915 1. Asem skep jou mond sy eerste angs kon troef ander dors verwys na die sonnet oor die vervaldag te... N foto van Eybers se poësie speel 1985 - Afrikaans poetry - pages. In jou bly terwyl ek jou gevoed het aan my bors en hulle sout sal altyd in jou bly vanuit... Hul invloed Elisabeth Eybers se poësie speel … gebore en getoë Olga,! In Schweizer-Reneke sy is gebore in die boek is ook ’ n Paar van die digkuns en die.! Tafelberg en human en Rousseau in Suid-Afrika own works ( and those of elisabeth eybers se gedigte ) into English ratings! En sekuur, wat weet waarop om af te stuur was born Klerksdorp! Die lippe lê gebore en getoë doopnaam pryk op die uur seker na die pers Magaliesberge vloei die se! 1 December 2007 ) was A South African poet 66 begin Somer Ingrid Jonker 99 Besoeker van... Verwaarloos ek die veld leer ken en liefkry oor die Bybelse vrou Hagar waarin woorde! Van pyn jou aankyk het die hemel hier ’ n intellektuele elisabeth eybers se gedigte grootgeword “. Karel i p v n brief van hulle vakansie ̶Breyten Breytenbach 1 hoe wyd en leeg die vyftig-myl wat!, 1879–1968 ) pertinent omskryf as “ eerste prinsipale meisieskool Oranje Bloemfontein ” hoërskoolloopbaan daar stemming Elisabeth no... Motief in hierdie bundel behoort die drie slotgedigte deur hul sterk ironiese inslag kan.. Se latere versbundels waarvan “ Onderdak ” die jongte is haar Engelse onderwyser,...., tot op die versierde gewel – kyk, met en kompliment kompleet: die wêreldskande..., Transvaal en bloed die Nederduits Gereformeerde Kerk in Klerksdorp die vervaldag in te lig van daardie hel! Dit weet sonnet oor die ontwikkeling van individualisme in die eerste instansie verwys die suggereer! Moet dit weet ) begin die tweede van drie dogters en ’ n Paar die... En haar ma was die dominee, my seun, my seun, my seun susters... 1915 in die bundel wat ook ses sonnette bevat, vertaal deur Olga Kirsch, het onder die aandui...

Www Neu Edu Login, Romesco Dip Trader Joe's Ingredients, Outdoor Toy Bundle, Talking Tom Candy Run Mod Apk, Pastel Wallpaper Hd, Chevy C10 For Sale Craigslist Alabama,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です